karaöz

Obiİcra İcra Takip Programı Güncelleme SayfasıSon Güncelleme : 11.02.2021 - V2.1.109

Güncellemeyi İndir

En Son Gücellemeyi Yukarıdaki Resme Tıklayarak İndirebilirsiniz.

Değişiklik Tarihçesi

11.02.2021 - V2.1.109
 • Düzenlemeler ve iyileştirmeler yapıldı.
 • Faiz oranları güncellendi.
04.01.2021 - V2.1.107
 • Harçlar ve parametreler güncellendi.
 • Faiz oranları güncellendi.
20.12.2020 - V2.1.106
 • Faiz oranları güncellendi.
24.11.2020 - V2.1.105
 • Vekalet ücretleri güncellendi.
05.10.2020 - V2.1.104
 • Faiz oranları güncellendi.
05.09.2020 - V2.1.103
 • Yeni dosya sonucu türleri eklendi.
 • İyileştirmeler yapıldı.
 • Faiz oranları güncellendi.
11.08.2020 - V2.1.101
 • İyileştirmeler yapıldı.
 • Faiz oranları güncellendi.
03.07.2020 - V2.1.100
 • Sonraki alacaklar için ödeme emri eklendi.
 • İyileştirmeler yapıldı.
 • Faiz oranları güncellendi.
16.06.2020 - V2.1.99
 • İyileştirmeler yapıldı.
 • Faiz oranları güncellendi.
12.03.2020 - V2.1.98
 • İyileştirmeler yapıldı.
 • Faiz oranları güncellendi.
05.02.2020 - V2.1.96
 • Faiz oranları güncellendi.
02.01.2020 - V2.1.95
 • Harçlar ve masraflar güncellendi.
 • Vekalet ücreti oranları güncellendi.
 • Faiz oranları güncellendi.
22.12.2019 - V2.1.94
 • Faiz oranları güncellendi.

Değişiklik Tarihçesi

18.12.2019 - V2.1.93
 • İcra Dosya No sahasının uzunluğu 6 haneden 8 haneye çıkarıldı.
 • Kullanıcı - Alacaklı yetkilendirmesi imkanı sağlandı.
 • Faiz oranları güncellendi.
04.11.2019 - V2.1.91
 • Karşılıksız çek şikayet dilekçesine birden fazla borçlu seçebilme imkanı eklendi.
 • Posta ücreti güncellendi.
 • Faiz oranları güncellendi.
16.10.2019 - V2.1.90
 • Faiz oranları güncellendi.
13.10.2019 - V2.1.89
 • MTS takipleri normal takibe çevrildiğinde MTS icra ve dosya no bilgilerini de saklamak için MTS dosya no ve icra dairesi alanları eklendi.
 • Hızlı föy erişimindeki dosya no ve icra dairesi sahalarının yeni eklenen MTS sahlarında da arama yapması sağlandı.
 • Faiz oranları güncellendi.
07.10.2019 - V2.1.88
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Banka bilgileri ve kep adresleri güncellendi.
10.09.2019 - V2.1.87
 • Faiz oranları güncellendi.
05.08.2019 - V2.1.86
 • MTS Takip desteği, ve MTS harcı eklendi.
 • Özel amaçlı listelere takipten sonra yapılan tahsilatları dikkate almadan sonraki faizi hesplayan liste eklendi.
 • Faiz oranları güncellendi.
12.07.2019 - V2.1.85
 • Faiz oranları güncellendi.
20.05.2019 - V2.1.84
 • Posta ücreti güncellendi.
05.05.2019 - V2.1.83
 • Faiz oranları güncellendi.
06.03.2019 - V2.1.82
 • Tebligat listesine barkod sütunu eklendi.
 • Faiz oranları güncellendi.
05.02.2019 - V2.1.81
 • Faiz oranları güncellendi.
02.01.2019 - V2.1.80
 • Tahsilat ekran ve listesine "Müvekkile Ödeme Tarihi", "Müvekkile Ödenen Tutar" ve "Agent" sahaları eklendi.
 • Harçlar güncellendi.
05.12.2019 - V2.1.79
 • Masraf ekranına masrafın ilgili olduğu davayı seçebilme imkanı eklendi. Bu bilgi masraf listesi ve föy raporunda görüntülenebilir.
 • Föy borçluları penceresine 'Ticaret Sicil Müdürlüğü' ve 'Ticaret Sicil No' sahaları eklendi.
 • Tebliğ durumlarına 'KEP Adresine' seçeneği eklendi.
 • Bakiye Avans Listesi eklendi.
 • Faiz oranları güncellendi.
06.11.2018 - V2.1.78
 • Taahhüt hesaplarken gayri resmi masrafların eklenmemesi seçeneği eklendi.
 • Taahhüt evrağında masrafların detaylı dökümünün yapılabilmesi sağlandı.
 • Faiz oranları güncellendi.
14.09.2018 - V2.1.77
 • Föy İşlemleri menüsüne "Manuel Föy Süreç İzleme" pencersi eklendi.
 • "Manuel Föy Süreç İzleme" listesi eklendi.
 • UYAP Sorgulama bilgi ekranlarındaki verilerin raporlanabilmesi için yeni listeler eklendi.
 • Faiz oranları güncellendi.
03.08.2018 - V2.1.75
 • PTT tebligat soegulama yeni sistem ile uyumlu hale getirildi.
 • Dava bilgilerine istinaf ile ilgili sahalar eklendi.
 • Faiz oranları güncellendi.
02.07.2018 - V2.1.74
 • Faiz oranları güncellendi.
12.04.2018 - V2.1.73
 • Faiz oranları güncellendi.
06.03.2018 - V2.1.72
 • Oturum Açma penceresindeki "Şifremi de Hatırla" seçeneği, "Genel Program Seçenekleri"ndeki sadece Admin'in değiştirebileceği bir ayarla kapatılabilir hale getirildi.
 • Banka Kayıtlı EPosta (KEP) Adreslerine Haciz Talebi dilekçesi eklendi.
 • Excel'e liste alma işlemlerinin kaydı (logu) tutulmaya başlandı.
 • İcra işlemleri ve not listelerine her föye ait son kaydı filtreleyebilme seçeneği eklendi.
 • Faiz oranları güncellendi.
07.02.2018 - V2.1.71
 • Faiz oranları güncellendi.
01.01.2018 - V2.1.69
 • Harçlar, vekalet ücreti değerleri güncellendi.
 • Enter'a basarak sahalar arasında dolaşırken oluşan hata düzeltildi.
 • Faiz oranları güncellendi.
02.11.2017 - V2.1.68
 • Kullanıcı yetkilerinin toplu olarak atanbildiği yeni bir pencere eklendi..
 • Faiz oranları güncellendi.
05.10.2017 - V2.1.67
 • Kullanıcı bazında liste/rapor yetkilendirme özelliği eklendi.
 • Tahsilat ve masraf girerken geçmiş tarihli kayıt eklendiği uyarısı eklendi.
 • İlk Takip Masraflarının da dahil olduğu yeni "Masraf Listesi" eklendi. (Sadece SQL Server tabanlı kurulumlar için)
 • "WEB Servisleri Sorgulama (Tebligat Bila Döndüğünde)" yazışma şablonu eklendi.
 • "Emekli Maaş Haczi Muvafakat" dilekçesi eklendi.
 • Karel santral desteği olan bürolar için arama listesine çağrı ekleyebilme özelliği eklendi.
 • Faiz oranları güncellendi.
13.09.2017 - V2.1.66
 • Birden fazla ofisi bulunup ortak veritabanı kullanan firmalar için föyle ilgili dosyalarını yönetebilecekleri WEB tabanlı sistem eklendi.
 • "İnkar Tazminatı İçin 4-5 Örnek" yazışma şablonu eklendi.
 • "WEB Servisleri Sorgulama Talebi" yazışma şablonu eklendi.
 • "WEB Servisleri Sorgulama (Tebligat Bila Döndüğünde)" yazışma şablonu eklendi.
 • "150/C Tahkikat Son Tapu Kaydı Tezkeresi" yazışma şablonu eklendi.
 • "Satışa Arz Şerhi Talebi (İ.İ.K. 150/C)" yazışma şablonu güncellendi.
 • Faiz oranları güncellendi.
07.08.2017 - V2.1.65
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Posta pulu ücreti güncellendi.
 • Dosya gideri güncellendi.
 • Föyle ilgili araştırılıpp bulunan yeni adres ve telefonların takibinin yapılabileceği "Föy Araştırma" ekranı eklendi.
13.07.2017 - V2.1.64
 • Faiz oranları güncellendi.
 • PTT Barkod sorgulama yeni işleyiş ile uyumlu hale getirildi.
13.04.2017 - V2.1.62
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Tahliye vekalet ücretinin yıllık kira tutarı üzerinden hesaplanması seçenekli hale getirildi. (Sözleşme ekranındaki seçenek aracılığı ile müdahale edilebilir.)
 • Genel performans iyileştirmeleri yapıldı.
02.01.2017 - V2.1.61
 • Vekalet ücreti oranları güncellendi.
02.01.2017 - V2.1.60
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Örneklerdeki vekil bilgisine föyde seçili avukatlar yazdırılırken baro sicil numarası eklendi..
07.12.2016 - V2.1.58
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Yeni dilekçeler/yazışma örnekleri eklendi.
 • Tahliye Vekalet Ücreti Güncellendi
 • Listeler Güncellendi.
20.09.2016 - V2.1.57
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Yeni dilekçeler/yazışma örnekleri eklendi.
 • Kira sözleşme kefiline 7 Örnek yazdırma özelliği eklendi.
18.07.2016 - V2.1.56
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Posta ücreti güncellendi.
09.05.2016 - V2.1.55
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Barkod ile tebligat sorgulama PTT'nin yeni sitesine göre düzenlendi.
15.03.2016 - V2.1.54
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Avukat bazında banka hesap bilgisi ve IBAN tanımlanması sağlandı.
 • UYAP aktarımında iyileştirmeler yapıldı.
08.02.2016 - V2.1.53
 • Faiz Oranları Güncellendi.
 • Tahliye takiplerinin vekalet ücretleri güncellendi.
 • Barkod ile tebligat sorgulama PTT'nin yeni sitesine göre düzenlendi.
29.12.2015 - V2.1.52
 • Harçlar Güncellendi.
 • Vekalet Ücretleri Güncellendi.
 • Fatura Alacakları Detaylandırıldı.
03.08.2015 - V2.1.51
 • Posta ücreti güncellendi.
 • PTT Barkod sorgulama iyileştirildi.
07.06.2015 - V2.1.50
 • Görüşme listesi düzenlendi.
 • PTT Barkod sorgulama iyileştirildi.
 • Yeni dilekçe örnekleri eklendi.
16.02.2015 - V2.1.49
 • Barkod ile tebligat sorgulama işleyişi PTT'nin yeni sitesine göre uyarlandı.
01.01.2015 - V2.1.48
 • Harçlar güncellendi.
 • Vekalet ücreti oranları güncellendi.
 • Barkod ile tebligat sorgulama işleyişi PTT'nin yeni sitesine göre uyarlandı.
16.12.2014 - V2.1.47
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Föy penceresine agent ataması yapabilmek için saha eklendi. Hızlı föy erişimi filtrelerine agent sahası eklendi.
 • Föyde borçlu bazında yapılabilecek kontrol listesi şeklindeki işlemleri tanımlayabilmek için “Genel İşlemler” -> “Kontrol İşlem Türü Tanımlama” ve föy penceresinde bu bilgileri girebilmek için yeni bir buton eklendi.
14.05.2014 - V2.1.46
 • Posta pulu ücreti güncellendi.
 • 35'e göre tebliğ zarfı tek sayfa olarak şekilde değiştirildi.
18.02.2014 - V2.1.45
 • PTT sitesinden otomatik barkod sorgulama yeni işleyişe göre düzeltildi.
01.01.2014 - V2.1.44
 • Harçlar ve vekalet ücretleri güncellendi.
 • Tahsilat şekillerine "Müvekkile Ödenen" ve "POS" seçenekleri eklendi.
14.08.2013 - V2.1.43
 • Editöre UYAP UDF formatında kaydedebilme özelliği eklendi.
 • Toplu barkod sorgulama işlemi PTT'nin yeni adresine ve doğrulama sistemine göre güncellendi.
25.06.2013 - V2.1.42
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Föy işlemlerine ilgili emirler dışındaki evrakların tebligatlarını takip edebilmek amacıyla yeni pencere eklendi. Tebligat Bilgileri (Genel) penceresine girilen kayıtlar için de barkod ile sorgulama yaptırılabiliyor.
25.04.2013 - V2.1.41
 • Örnek ve dilekçeler ödemelerin icra dairesi hesabına yapılması ibareleri ile güncellendi.
 • Haciz ihbarnamesi ekranına yeni 3. şahıs eklenirken banka genel müdürlüklerinin eklenebilmesi için buton eklendi.
 • Avans/ödeme ekranında değişiklikleri kaydederken oluşan hata düzeltildi.
 • Maaş haczi talebi dilekçesine seçimli olarak hesap dökümü eklenebilmesi sağlandı.
01.01.2013 - V2.1.40
 • Vekalet ücretleri ve harçlar güncellendi.
 • 14 - Tahliye tipindeki takipler için sözleşme bilgileri ekranına yıllık kira tutarının girilebileceği bir alan eklendi. Buraya değer girildiğinde veklet ücreti bu değer üzerinden hesaplanıyor.
 • Listeler/Özel Amaçlı Listeler kısmına "Alacaklı Listesi" eklendi.
 • Avans/Ödeme ekranına avansın vekalet ücreti olduğunu işaretlemek için bir sütun eklendi. Avans/Ödeme listesine filtre olarak da eklendi.
 • Örneklerin yeni editöre uyumlu olarak RTF formatında hazırlanması sağlandı.
26.12.2012 - V2.1.39
 • Faiz Oranları Güncellendi.
17.09.2012 - V2.1.38
 • Detaylı loglama ve ayarları eklendi. Genel İşlemler -> Parametreler -> Genel Program Seçenekleri penceresinin “Basım ve Genel Ayarlar” sekmesinde “Programda Detaylı Log Tutulsun” ayarı açıldığında hesaplamayı etkileyen föy bazındaki bilgi ekranlarındaki veriler değiştirildiğinde log kaydı atılır. Bu ayarı sadece admin kullanıcısı değiştirebilir. Log kayıtlarını incelemek ve arama yapmak için admin kullanıcısı ile programa girdiğinizde “Güvenlik -> Detaylı Log Kayıtları” penceresi kullanılır.
 • Föylerle ilişkilendirilip veritabanına kaydedilen dosyların boyut sınırı 2 MB’den 5 MB’ye çıkarıldı.
 • Konusu parayla olan örneklerin emirlerine ödemenin alacaklı vekilinin veya bilgileri girilmiş ise icra müdürlüğünün hesabına yapılabileceği ibaresi eklendi. Bu özellik örnek yazdırma seçeneklerindeki bir ayara bağlandı. Bu ibareyi yazdırmak istemeyenler ayarı kapatabilirler.
 • Tebligat bilgilerinde herhangi bir borçlu için itiraz tarihi dolu kesinleşme tarihi boş ise föy ekranında İTİRAZ olduğuna dair uyarı bilgisinin yanıp sönmesi sağlandı. (Not: İtiraz tarihi girilebilmesi için aynı satırda tebligat tarihinin girilmiş olması ve tebligat durumu olarak tebligatın yapıldığını göstren durumlardan birinin seçili olması gereklidir. Örneğin tebligat durumu bila ise itiriaz tarihi girilemez.)
 • Ajanda ekranı genişletildi. Listeye icra müdürlüğü ve dosya no sütunları eklendi. Arama kriterlerine dosya no eklendi.
 • 10 ve 7 (Genel) örnek alacak bilgileri ekranlarına BSMV oranı eklendi. Buraya sıfırdan farklı bir değer girildiğinde asıl alcakların faizleri için BSMV hesaplanır. Banka kredi alacaklarının tahsili için alınan müşteri çek ve senetlerinin takiplerinde BSMV hesaplanmak istendiğinde kullanılabilir.
17.07.2012 - V2.1.37
 • Büro bilgileri ekranına banka hesap bilgileri eklendi.
 • Alacaklı bilgilerine banka hesap bilgileri eklendi.
 • Taleplerde TBK 100. madde ibaresi güncellendi.
21.06.2012 - V2.1.36
 • Faiz oranları güncellendi.
 • Yeni mahkeme görevi eklendi. (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi)
 • Dilekçelerin büyük bir kısmı yeni yapıya aktarıldı.
30.05.2012 - V2.1.35
 • Faiz tablolarına 'Mevduat Faizi Tablosu' seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretli olan faiz tablolarında faiz değişimi yıllık aralıklarla dikkate alınıyor.
 • Föy penceresine tahsilat ve taahhüt toplamarı eklendi.
 • Föy penceresine görüşme bilgileri için kısayol tuşu eklendi.
 • Alacaklı bazında farklı tazminat ibaresi tanımlayabilme imkanı sağlandı.
 • Pencere boyutları tekrar ayarlandı.
 • Dilekçe ve yazışmalar için RTF, DOC, DOCX, HTML, PDF formatlarını destekleyen yeni editör hazırlandı. Varolan dilekçelerin büyük bir kısmı bu formata aktarıldı. Zaman içerisinde tüm dilekçe ve yazışmalar bu formata aktarılacak. Bu yeni özelliğin düzgün çalışabilmesi için gerekli programı indirip icra takip programının kurulu olduğu klasöre kurmanız gerekmektedi. Programı indirmek için tıklayınız.
01.01.2012 - V2.1.34
 • Harçlar güncellendi.
 • Reeskont avans ve reeskont iskonta faiz oranları güncellendi.
 • Fatura alacak bilgilerine ödeme tarihi sahası eklendi.
 • Son durum listesi'ne "Para Birimi" kolonu eklendi.
22.12.2011 - V2.1.33
 • Vekalet ücretleri güncellendi.
 • Görüşme listesine notlar birleştirilerek eklendi.
 • İlam penceresine mahkeme rehberi için buton eklendi.
 • Föy penceresinde FoyKodu sahası, Şahıs bilgileri penceresindeki telefonlar ve faks sahaları veri değiştirilmesine izin verilmediği durumlarda bile içeriği seçilebilir hale getirildi.
 • Hızlı Föy Rehberinde seçili olan satırın renkleri değiştirildi.
 • Hızlı föy erişimindeki alacaklı rehberine TC Kimlik No sahası eklendi.
 • Hızlı föy erişiminde diğer alacaklılar ile arama yapınca da föyün listelenmesi sağlandı.
 • Dosya sonuçlarına "Temlik", "Birleştirme" ve "Rehin Açığı Belgesi" eklendi.
 • İcra Kefiline 4-5 Örnek yazdırma sırasında icra kefili seçimi çoklu hale getirildi.
 • Yenileme Muhtırası yazdırılırken seçimli olarak tebliğ zarfı da yazdırma imkanı eklendi.
 • Rehberlere TC Kimlik No kriteri eklendi.
 • Tahsilat Bildirimi dilekçesi değişti.
 • Tahsilat makbuzuna tahsilat tarihleri ve alacaklı eklendi.
 • Ziraat bankası mevduat faiz oranları tablosu eklendi.
 • "Çek/Senet Alacak Listesi"ne sadece çek veya sadece alacak kalemlerini listeleyebilme imkanı eklendi.
03.08.2011 - V2.1.32
 • Tebligat durumlarına "Tebligat K. 21/2-3. Maddeye Göre" seçeneği eklendi.
 • "Banka mevduat haciz dilekçesine" tanımlanmış ise icra müdürlüğüne ait banka hesap bilgilerinin eklenmesi sağlandı.
 • Maaş haciz dilekçelerinin metinleri değişti. Tebligat zarfı yazdırma seçeneği eklendi.
 • Borçlular arasına mirasçılar da yazıldı ise bunların örneklerde uygun yerlerde gösterilmesi sağlandı.
 • Dilekçelere "tekit" eklendi.
 • "Tapu Haciz Fek Tezkeresi"ne haciz şerhi tarihi ve yevmiye no bilgileri eklendi.
 • "Föy İşlmeleri Listesi" eklendi.
 • Mevduata uygulanan en yüksek faiz oranları güncellendi.
 • 4-5 Örnek ilamlı alacaklarda da işçi alacağında olduğu gibi talep metni alacakların faizlerine göre gruplanarak oluşturulması sağlandı.
 • "Düşme Olasılığı Listesi"ne kriter olarak dosya sonucu eklendi.
 • "Taahüt Listesi"ne kriter olarak "Taahhüt Kabul Tarihi" eklendi.
 • Taahhüt belgesinde birden fazla borçlu varsa aralarında boşluk bırakılarak yazdırılması sağlandı.
 • "Basın İlan Kurumuna Gayrimenkul Satış Müzekkeresi" eklendi.
 • "Gayrimenkul Vergi Borcu Sorma Müzekkeresi" eklendi.
 • "Münadi Talep Müzekkeresi" eklendi.
 • "Gayrimenkul Satış Kararı" eklendi.
 • "Taşınmazın Açık Artırma Şartnamesi ve Tutanağı (Örnek No 26)" eklendi.
 • Taşınmazın açık artırması ve satışı şle ilgili dilekçlerin paket olarak yazdırılabilmesini sağlayan "Gayrimenkul Satış Paketi" dilekçe seçeneği eklendi.
 • 05.12.2010'dan önceki takiplerde karşılıksız çek tazminatın toplam çek tutarı üzerinden hesaplanması sağlandı.
 • 14 (56) Tahliye takiplerinde Takip Talebinde 4 numaralı bendin karşısına gayrimenkul bilgisinin yazılması sağlandı.
 • Föyle ilişkili dosyaları veritabanında saklama amaçlı "Föy İşlemleri" menüsüne "Föy ile ilişkili dosyalar" pencersi eklendi.
 • Föy penceresine "Föyle ilgili dosyalar" penceresini açmak için kısayol düğmesi eklendi.
 • Temyiz Sonucuna "Kesin Karar" seçeneği eklendi.
 • Dava karar tiplerine "Birleştirme" ve "Hükmün Açıklanmasına Yer Olmadığı" seçenekleri eklendi.
 • Borçlu vekilleri için "Kurum Avukatı" seçeneğinin varsayılan olarak işaretli gelmesi sağlandı.
 • Vekile tebligat gönderiliyor ise ayrıca müvekkile (borçluya) tebligat göndermeme seçeneği eklendi.
 • Taleplerin sonuna "Faiz ve fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır." ibaresi eklendi.
 • Tahliye örneklerinin ayırtedilebilmesi için isimlerinin yanına açıklayıcı ibare eklendi.
 • İcra işlemlerine yapılan işlemin dosya düşme süresini uzatıp uzatmayacağını belirten bir saha eklendi.
 • Ödeme shirbazında manuel taksit girişine sıra numarası eklendi. Ayrıca çoklu sıralı taksit girilmesini sağlayan pencere eklendi.
 • Kullanıcı bazında program seçeneklerine internette sorgulama yapılan ve sık kullanılan sitelerin kaydedilebildiği bir pencere eklendi. Bu pencereye kaydedilen internet kısa yollarına daha sonra "Araçlar" menüsündeki "Kullanıcı sık kullanılan siteler" seçeneğinden erişilebiliyor.
*** V2.1.31 Genel güncelleme olarak yayınlanmadı.


15.03.2011 - V2.1.30
 • Mevduata uygulalan en yüksek faiz oranı tablosu değişti.
 • Programa giriş ekranına "Kullanıcı Adını" ve "Parolayı" anımsa seçenekleri eklendi.
 • Nafaka takiplerinde takip tarihinden önce sonlanmış nafakalar için talep metnine ibare eklenmemesi sağlandı.
 • "İstihkak Haczi Müzekkeresi" değişti.
 • "Zabıta Araştırması Tezkeresi"nin hitap kısmı parametrik hale getirildi.
 • "Muhafaza ve Tahliye Talimatı" düzeltildi.
 • "Satışa Arz Şerhi Talebi"'nin adı "Satışa Arz Şerhi Talebi (İİK. 150/C)" olark değişti.
 • Haciz talimatları değişti.
 • Örnek yazdırırken istenirse tek sayfa olarak basılan tebliğ zarfına tebligat kanunu mad 21/2 için ibare yazdırılması seçeneği eklendi.
 • Tahsilat Makbuzuna seçimlik olarak ibra ibaresi eklendi.
 • Genel haciz talebine posta çeki hesapları için PTT'ye müzekkere yazılması talebi seçeneği eklendi.
 • Görüşme penceresine kısayol eklendi. CTRL + Q
 • Serbest Meslek Makbuzu kaydedilmesi ve yazdırılması fonksiyonu eklendi. Genel işlemler menüsü altından erişilebilir. SMM sadece nokta vuruşlu yazıcıdan yazdırılabilir. Yazdırma ayarları genel program seçeneklerinden yapılabilir.
03.01.2011 - V2.1.29
 • Reeskont Avans ve Reeskont İskonto faiz oranları güncellendi.
 • Yeni harç ve parametre bilgileri eklendi.
 • Asgari Vekalet ücreti tabanı 1.333,33 TL'den 1.500,00 TL'ye güncellendi.
 • Föyde birden fazla alacaklı olsa da ilk takip masraflarına sadece 1 baro pulu tutarı eklenmesi sağlandı.
 • Kayıtlı dökümanlar ekranına tarih ve kaydı yapan kullanıcı sahaları eklendi (Bu güncellemeden sonra kaydedilen dökümanlar için değer atanacak). Gösterim sırası kayıt sırası ile aynı hale getirldi.
 • Ana ekranda üstteki araç çubuğuna föye ait kayıtlı döküman penceresine hızlı erişim sağlayan bir düğme eklendi.
 • Genel İşlemler -> Parametreler -> Kullanıcı bazında program seçenekleri ekranında "Genel Ayarlar" sekmesine Hızlı Föy erişim penceresinin bir föy seçilince otomatik küçülme seçeneği eklendi.
 • İcra Müdürlüğü tanımlama ekranına müdürlüğün banka hesap bilgisinin girilebilemsi için banka adı, şube adı ve IBAN sahaları eklendi.
 • Maaş haczi dilekçeleri değişti. İcra müdürlüğüne banka hesap bilgisi tanımlanmış ise bu dilekçelerde kullanılıyor.

 
© 2006 Karaöz Bilgisayar Yazılım